ผู้ชม

เช็คประกันให้ที่ครับว่าหมดหรือยัง

HTC m8

IMEI
358716053909239
3 คำตอบ 3
dtac call center

เรื่อง: เช็คประกันให้ที่ครับว่าหมดหรือยัง

 

หมดประกันวันที่ 5/12/2015 ค่ะ 

 

Buddy กระต่ายให้ข้อมูลค่ะ 

dtac feedback team

Highlighted
ผู้ชม

เรื่อง: เช็คประกันให้ที่ครับว่าหมดหรือยัง

สามารถส่งซ่อมที่ศูนย์. HTCได้เลยใช้ปะครับ
dtac call center

เรื่อง: เช็คประกันให้ที่ครับว่าหมดหรือยัง

 

หากอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน 12 เดือน สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการของ HTC 
ตั้งแต่เดือนที่ 13 ถึงเดือนที่ 15 กรณีสินค้ามีอาการผิดปกติ เข้ารับบริการได้ที่สำนักงานบริการดีแทคเท่านั้นค่ะ 

 

Buddy กระต่ายแนะนำตัวเครื่องติดต่อที่สำนักงานบริการลูกค้า Dtac (service hall) นะคะ 

 

dtac feedback team