คำถาม

Huawei Mate 9 Pro จองแล้วไม่ได้รับ email หรือ ข้อความเพื่อยืนยันการสั่งจอง ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ

สามารถติดต่อเพื่อขอรับ email หรือ ข้อความได้ที่

onlinestore@dtac.co.th

02-202-8700

 

ถ้าหากมีปัญหาด้านการใช้งาน กรุณาส่งอินบ๊อกซ์ได้ที่ @dtac_Callcenter

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎22-12-2016 10:57
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง