ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม Huawei Mate9 ชื่อคนสั่งจอง และ ชื่อคนรับไม่ตรงกัน ต้องทำอย่างไร ? ตอบ   กรณีไปรับแทน กรุณาเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับสินค้าแทน และสำเนาบัตรประชาชนตามชื่อที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อพร้อมข้อความมอบอำนาจรับสินค้าแทน โดยมี SMS หรือ email ยืนยันคำสั่งซื้อไปด้วย     หรือถ้าหากมีปัญหาเรื่องการใช้งาน สามารถส่งปัญหาได้ทางอินบ๊อกซ์โดยคลิก >>> @dtac_feedback    
ดูบทความเต็ม
คำถาม Huawei Mate9  ในวันรับเครื่อง ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง  ? ตอบ กรณีไปรับด้วยตัวเอง กรุณาเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงตามชื่อที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ และ SMS หรือ email ยืนยันคำสั่งซื้อที่มีหมายเลขคำสั่งซื้อไปด้วย สำหรับกรณีไปรับแทน กรุณาเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับสินค้าแทน และสำเนาบัตรประชาชนตามชื่อที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อพร้อมข้อความมอบอำนาจรับสินค้าแทน โดยมี SMS หรือ email ยืนยันคำสั่งซื้อไปด้วย   หรือถ้าหากมีปัญหาเรื่องการใช้งาน สามารถส่งปัญหาได้ทางอินบ๊อกซ์โดยคลิก >>> @dtac_feedback    
ดูบทความเต็ม
คำถาม Huawei Mate9  ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อได้อย่างไร ? ตอบ สามารถตรวสอบสถานะคำสั่งซื้อที่ https://store.dtac.co.th/tracking หรือติดต่อสอบถาม onlinestore@dtac.co.th   หรือถ้าหากมีปัญหาเรื่องการใช้งาน สามารถส่งปัญหาได้ทางอินบ๊อกซ์โดยคลิก >>> @dtac_feedback    
ดูบทความเต็ม
คำถาม Huawei Mate9  มีส่วนลดค่าเครื่องหรือไม่ ? ตอบ มีราคาพิเศษพร้อมชำระค่าบริการแพ็คเกจรายเดือนล่วงหน้า สำหรับลูกค้าดีแทคในระบบรายเดือน และสำหรับลูกค้าเครือข่ายอื่นที่ย้ายค่ายมาใช้ดีแทคในระบบรายเดือนสามารถนำรหัสส่วนลดค่าเครื่องมาใช้จองซื้อ   หรือถ้าหากมีปัญหาเรื่องการใช้งาน สามารถส่งปัญหาได้ทางอินบ๊อกซ์โดยคลิก >>> @dtac_feedback    
ดูบทความเต็ม
คำถาม Huawei Mate9 จองแล้วไม่ได้รับ email หรือ ข้อความเพื่อยืนยันการสั่งจอง ต้องทำอย่างไร ? ตอบ สามารถส่งปัญหาได้ทางอินบ๊อกซ์โดยคลิก >>> @dtac_feedback    
ดูบทความเต็ม
คำถาม Huawei Mate9  ต้องทำการจอง พร้อมแพ็กเกจหรือไม่ ? ตอบ Huawei Mate9  สามารถจองซื้อในราคาเครื่องเปล่า และ ราคาพิเศษพร้อมชำระค่าบริการแพ็คเกจรายเดือนล่วงหน้าได้   หรือถ้าหากมีปัญหาเรื่องการใช้งาน สามารถส่งปัญหาได้ทางอินบ๊อกซ์โดยคลิก >>> @dtac_feedback    
ดูบทความเต็ม
คำถาม Huawei Mate9  จองแล้วสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่ ?   ตอบ จองแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้  หรือถ้าหากมีปัญหาเรื่องการใช้งาน สามารถส่งปัญหาได้ทางอินบ๊อกซ์โดยคลิก >>> @dtac_feedback    
ดูบทความเต็ม
คำถาม Huawei Mate9 จองแล้วจะได้รับของภายในกี่วัน ? ตอบ เฉพาะลูกค้าที่จองซื้อล่วงหน้าระหว่างวันที่  21-30 พ.ย. 59 จะได้รับสินค้าในวันที่ 8 ธ . ค . 59 (ก่อนกำหนดขายจริงในวันที่ 9 ธ.ค. 59)
ดูบทความเต็ม
คำถาม Huawei Mate9 จองแล้ว สามารถชำระเงินได้ผ่านทางช่องทางไหนบ้าง ? ตอบ ลูกค้าจะต้องชำระเงินในขั้นตองการสั่งจอง โดยเลือกวิธีชำระเงินได้ ดังนี้ ค่าเครื่อง ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต ชำระเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต ค่าแพ็คเกจรายเดือนล่วงหน้า ชำระเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต ชำระผ่านบริการธนาคารออนไลน์   หรือถ้าหากมีปัญหาเรื่องการใช้งาน สามารถส่งปัญหาได้ทางอินบ๊อกซ์โดยคลิก >>> @dtac_feedback    
ดูบทความเต็ม
คำถาม Huawei Mate9 ใครบ้างที่สามารถมีสิทธิ์สั่งจอง ?  ตอบ ลูกค้าทุกเครือข่าย และจำหน่ายราคาพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทคในระบบรายเดือน     หรือถ้าหากมีปัญหาเรื่องการใช้งาน สามารถส่งปัญหาได้ทางอินบ๊อกซ์โดยคลิก >>> @dtac_feedback    
ดูบทความเต็ม
คำถาม Huawei Mate9  เปิดให้เริ่มจองได้วันไหน ? ตอบ 21-30 พฤศจิกายน 2559   หรือถ้าหากมีปัญหาเรื่องการใช้งาน สามารถส่งปัญหาได้ทางอินบ๊อกซ์โดยคลิก >>> @dtac_feedback    
ดูบทความเต็ม