ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
ดีแทคเข้าร่วมโครงการกรณีลูกค้าซื้อโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์เสริม , ซื้อ SIM CARD , ชาระค่าบริการรายเดือน และเติมเงินเงินกับบริษัทโดยตรง
ดูบทความเต็ม
สำหรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ทำการเติมเงินผ่านทางศูนย์บริการดีแทค
ดูบทความเต็ม
ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากกรมสรรพากรกำหนดเงื่อนไข ต้องใช้บริการและชำระค่าบริการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2563 -31 ธันวาคม 2563 เท่านั้นค่ะ
ดูบทความเต็ม
สำหรับเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงระบบค่ะ
ดูบทความเต็ม
กรณีชำระค่าบริการดีแทครายเดือนไปแล้ว จะสามารถขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี โดยระบุ TAX ID ใหม่ได้หรือไม่   ทางดีแทคจะส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เพื่อลดหย่อนภาษีจัดส่งให้ลูกค้าทาง ไปรษณีย์ , EMAIL หรือ MMS ได้ค่ะ
ดูบทความเต็ม
ดีแทคได้ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องตามกฏหมายซึ่งอ้างอิงตามประกาศสรรพากร
ดูบทความเต็ม
(ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ไม่ได้ระบุวันที่ใช้บริการ ระบุแค่วันที่ชำระ หากชำระวันที่ 23 ตุลาคม 2563 -31 ธันวาคม 2563 จะนำไปใช้ได้หรือไม่)
ดูบทความเต็ม