ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือน ที่ได้รับจากดีแทค ไม่ระบุ TAX ID สามารถนำไปใช้ร่วมโครงการ "ช้อปดีมีคืน" ได้หรือไม่ ?

 

ดีแทคได้ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องตามกฏหมายซึ่งอ้างอิงตามประกาศสรรพากร หากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทางผู้ออกใบกำกับภาษีไม่ต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อ ซึ่งสามารถนำไปใช้ตามเงื่อนไขของโครงการที่กรมสรรพากรกำหนดได้ค่ะ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎13-11-2020 10:11
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น

ขอใบเสร็จเดือนตค-ธค 63