เทศกาลมหาเฮง ไม่หยุดแจกทองข้ามปี สำหรับลูกค้าดีแทคเติมเงิน นับสิทธิ์ลุ้นโชคอย่างไร

 

ลูกค้าดีแทค ที่ซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริม (สำหรับใช้ภายในประเทศและไม่รวม IDD, IR, CPA) หรือ เติมเงิน หรือลูกค้าที่ซื้อซิมระบบเติมเงินพร้อมเปิดใช้บริการใหม่

 

โดยรายละเอียดการรับสิทธิ์ดังนี้
- ซื้อซิมใหม่และลงทะเบียนซิมที่ร่วมรายการ พร้อมเปิดใช้บริการ จะได้รับ 1 สิทธิ์ (ซิมเติมเงินที่ร่วมรายการมีดังนี้
ซิมซูเปอร์4G, ซิมโซเชียลฮีโร่, ซิมGoเพลิน, ซิมโนลิมิต, ซิมเน็ตซิ่งX2, ซิมดีแทคพม่า, ซิมดีแทคกัมพูชา, ซิมHappy Net,
ซิมHappy Call)
- เติมเงินทุก 50 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์
- ซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมค่าโทรหรืออินเทอร์เน็ตผ่านทุกช่องทาง ทุก 50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะได้รับ 1 สิทธิ์ ซื้อผ่านดีแทคแอปพลิเคชัน จะได้รับ 2สิทธิ์ (โปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ โปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมสำหรับใช้ในต่างประเทศ)
- ผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมใจดีแจกสุขครั้งแรก ผ่านดีแทคแอปพลิเคชัน หรือดีแทคไลน์คอนเนคจะได้รับ 2 สิทธิ์
- ผู้ใช้บริการที่นำใบพัดที่ได้รับจากกิจกรรมใจดีแจกสุข มาลุ้นของรางวัลผ่านดีแทคแอปพลิเคชันหรือดีแทคไลน์คอนเนค
โดยจะได้รับ 2 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบพัดที่ใช้ลุ้น


ตัวอย่างการคำนวณสิทธิ์กรณีซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริม
- ซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมค่าโทรหรืออินเทอร์เน็ต มูลค่า 50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะได้รับ 1 สิทธิ์
- ซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมค่าโทรหรืออินเทอร์เน็ต มูลค่า 99 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะได้รับ 1 สิทธิ์
- ซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมค่าโทรหรืออินเทอร์เน็ต มูลค่า 100 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะได้รับ 2 สิทธิ์
- ซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริม มูลค่า 100 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ผ่านดีแทคแอปพลิเคชัน จะได้รับ 4 สิทธิ์

 

ตัวอย่างการคำนวณสิทธิ์กรณีเติมเงิน
- เมื่อเติมเงิน 50 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์
- เมื่อเติมเงิน 60 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์
- เมื่อเติมเงิน 150 บาท จะได้รับ 3 สิทธิ์

 

ตัวอย่างการคำนวณสิทธิ์กรณีเปิดซิมใหม่
- เมื่อซื้อซิมใหม่และลงทะเบียนซิมที่ร่วมรายการ พร้อมเปิดใช้บริการ จะได้รับ 1 สิทธิ์ต่อ 1หมายเลข

ตัวอย่างการคำนวณสิทธิ์กรณีรับสิทธิ์ผ่านใจดีแจกสุข
- เข้าร่วมกิจกรรมใจดีแจกสุขครั้งแรก ผ่านดีแทคแอปพลิเคชัน หรือดีแทคไลน์คอนเนทจะได้รับ 2 สิทธิ์
- นำใบพัดที่ได้รับจากกิจกรรมใจดีแจกสุขลุ้นรางวัล จำนวน 2 ใบพัด จะได้รับ 4 สิทธิ์

 

***หมายเหตุ
มูลค่าส่วนเกินในโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมจะไม่สามารถนำมาคิดรวมกับการซื้อโปรเสริมหรือแพ็กเกจเสริมในครั้งต่อไปได้ และมูลค่าส่วนเกินจากการเติมเงินจะไม่สามารถนำมาคิดรวมกับการเติมเงินในครั้งต่อไปได้

 

 

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม "เทศกาลมหาเฮง ไม่หยุดแจกทองข้ามปี"  :  6 พฤศจิกายน 2562 – 28 มกราคม 2563 เท่านั้น

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
6 จาก 6
อัพเดตล่าสุด:
‎10-12-2019 10:11
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง