หากต้องการขอยกเลิก ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ชำระก่อน 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แล้วขอออกใบเสร็จใหม่ เพื่อนำไปใช้ร่วมโครงการ "ช้อปดีมีคืน" ได้หรือไม่

 

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากกรมสรรพากรกำหนดเงื่อนไข ต้องใช้บริการและชำระค่าบริการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2563 -31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎13-11-2020 10:21
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง