ลูกค้าดีแทครายเดือน ต้องการชำระค่าบริการ และต้องการได้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ระบุ TAX ID ต้องทำอย่างไร?

 

 

แนะนำลูกค้าติดต่อชำระที่ศูนย์บริการดีแทค (DTACHALL , DTACCENTER ทั้ง COCO และ FOFO) แจ้งพนักงานให้เขียนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมเซ็นรับรองให้ลูกค้าได้ ซึ่งทางกฏหมายสามารถให้พนักงานเขียนเพิ่มด้วยลายมือได้

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎13-11-2020 10:33
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง