นำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ชำระในเดือน พฤศจิกายน 2563 แต่เป็นยอดใช้งานของรอบบิลเดือน ตุลาคม 2563 ไปใช้ร่วมโครงการ "ช้อปดีมีคืน" ได้หรือไม่ ?

 

 

(ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ไม่ได้ระบุวันที่ใช้บริการ ระบุแค่วันที่ชำระ หากชำระวันที่ 23 ตุลาคม 2563 -31 ธันวาคม 2563 จะนำไปใช้ได้หรือไม่)

 

ตามเงื่อนไขของโครงการ "ช้อปดีมีคืน" ระบุเพียงต้องใช้บริการและชำระค่าบริการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2563 -31 ธันวาคม 2563 เท่านั้นค่ะ(หากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าได้หรือไม่ สามารถแนะนำลูกค้าตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมจากกรมสรรพากร ที่ CALL CENTER หมายเลข 1161 ได้ค่ะ)

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎13-11-2020 10:09
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง