ผู้ชม

ใช้ โปรแชร์ 1099 อยู่ สามารถทำติดสัญญา 1 ปี เพื่อเป็น ส่วนลดซื้อ s8 ได้หรือเปล่าครับ?

ใช้ โปรแชร์ 1099 อยู่ สามารถทำติดสัญญา 1 ปี เพื่อเป็น ส่วนลดซื้อ s8 ได้หรือเปล่าครับ?