Highlighted
New here
New here

ย้ายค่ายออนไลน์แลกซื้อเครื่องในราคาพิเศษ

จะได้รับซิมกับเครืองวันไหนค่ะยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาสักคน ช่วยตอบด้วยค่ะ
1 คำตอบ 1
dtac app Newbie

เรื่อง: ย้ายค่ายออนไลน์แลกซื้อเครื่องในราคาพิเศษ

ขออนุญาต แนะนำช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่อีก 1 ช่องทาง ที่คิดว่าน่าจะไวขึ้นนะคราบ ผ่าน inbox ด้านล่างข้อความนี้เลยคราบ กล่องสีชมพูๆ