Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ขอเปิดสัญญาณ

รบกวนเปิดสัญญาณโทรศัพท์ให้หน่อยค่ะ จ่ายเงินผ่านแอพไปแล้วตอนนี้โทรศัพท์ยังใช้ไม่ได้ มีความจำเป็นจะต้องรีบใช้โทรศัพท์ค่ะ หมายเลข 094872****

แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ขอเปิดสัญญาณ

 

คุณ @

 

dtac feedback team