1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: Oppo.a5 2020

@Prutaporn ❣️ น้องฟ้าต้องขออภัยด้วยนะคะ เนื่องจากเครื่องเป็นที่สนใจกับทางลูกค้าเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการจำหน่ายเครื่องให้กับลูกค้าที่ต้องการนำไปใช้งานโดยตรง ทางร้านจึงขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการล่วงหน้า โดยยอดจะถูกนำไปเป็นยอดชำระค่าบริการในบิลที่จะออกต่อไป โดยคุณ ​@Prutaporn ไม่ต้องชำระยอดค่าบริการรายเดือนที่มีการเรียกเก็บล่วงหน้าไปค่ะ

dtac feedback team