New here

GO NOLIMIT วงเงิน7,000

มันคืออะไร วงเงิน7,000 ในGO NOLIMIT ของผมใช้โปรตัวท็อป 1,999 ในวงเงิน 7,000 คือต่อเดือนหรืออะไร
แท็ก (1)
2 คำตอบ 2
Highlighted
นักตอบตัวยง

เรื่อง: GO NOLIMIT วงเงิน7,000

วงเงินที่ดีแทคไว้ให้ใช้งานแต่ละหมายเลขครับ สามารถใช้งานได้สูงสุดตามแพ็กเก็จที่สมัคร แต่ถ้าใช้ไม่ถึงก็เสียตามอัตราที่ใช้งานจริง แต่ไม่เกิน 7000 บาท หากเกิน 7 พัน ระบบจะระงับสัญญานทันที ครับผม
ณัฏฐ์
(=^.^=)
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: GO NOLIMIT วงเงิน7,000

@ Nickpoipo  สำหรับวงเงินการใช้งานของหมายเลข คือ จำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้ 

ซึ่งเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก ยอดค้างชำระ  + ยอดการใช้งานระหว่างเดือน รวมกันต้องไม่เกิน 7,000 บาท

หากมียอดเกิน 7ม000 บาทหมายเลขจะถูกระงับการใช้งานชั่วคราว  

 

(ลูกค้าสามารถชำระยอดค้าง หรือ ติดต่อเพื่อขอเพิ่มวงเงินใช้งานชัวคราว และนัดชำระยอดค้าง) ได้ค่ะ

 

8547

dtac feedback team