Netty_nan
Viewers

แพ็คเกจ Smart Save

แพ็คเกจปัจจุบันใกล้หมดอายุ ทางดีแทคจะต่อโปรใหม่ให้ตามภาพ ถ้าใช้เน็ตความเร็วสูงครบตามจำนวนแล้ว Fup เหลืออยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่ครับ

Screenshot_20171012-165535.png

3 คำตอบ 3
ฆฤณ
Brand Lovers

เรื่อง: แพ็คเกจ Smart Save

 

สวัสดีครับคุณ @Netty_nan

 

 

ถ้าใช้เน็ตความเร็วสูงครบตามจำนวนแล้ว Fup เหลืออยู่ที่ความเร็วสามารถใช้งานต่อได้ที่ความเร็ว 32Kbps  ครับ

 

 

สำหรับการปรับความเร็วในการใช้งาน dtac internet ดังกล่าว เนื่องจากทางบริษัทได้ตรวจพบการให้งานของผู้ใช้มากเกินกว่าปกติ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องขอสงวน

 

สิทธิ์ในการบริหารจัดการปริมาณการรับส่งข้อมูล เพื่อความเท่าเทียม และสะดวกในการใช้งาน internet ต่อผู้ใช้บริการรายอื่นๆ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคมครับ

Netty_nan
Viewers

เรื่อง: แพ็คเกจ Smart Save

Fup 32 kbps คงไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะ

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: แพ็คเกจ Smart Save

@Netty_nan  เพื่อความชัดเจนในการตรวจสอบสิทธิ์อินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม

รบกวนแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งาน ส่งเข้ามาทาง inbox เพื่อตรวจสอบให้อีกครั้งค่ะ

 

8547

dtac feedback team