Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ทำไมเปลี่ยนโปรใหม่ให้โดยไม่สอบถามเจ้าของก่อนดำเนิการ ทั้งๆที่โปรเก้ายังไม่หมดอายุ

เปลี่ยนโปรใหม่ให้แพงกว่าเดิมและไม่ตรงใจผู้ใช้   ต้องแจ้งcall center ให้ปรับคืน และได้ปรับเป็นโปรเก่าแล้ว แต่ยังไม่ปรับยอดค่าใช้จ่าย  กรุณาไปสำรวจและดำเนินการด้วย  หรือกดดันให้ย้ายค่ายก็บอกกันมาตรงๆ  โดนกันหลายรายมาก   

แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ทำไมเปลี่ยนโปรใหม่ให้โดยไม่สอบถามเจ้าของก่อนดำเนิการ ทั้งๆที่โปรเก้ายังไม่หมดอายุ

สำหรับเรื่องยอดค่าบริการนั้น น้องฟ้ารบกวนคุณ    ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และชื่อผู้จดทะเบียน เข้ามาทาง

https://web.facebook.com/dtac/ และคลิกเมนู Inbox (ส่งข้อความ) หรือสัญลักษณ์ facebook messenger เพื่อทำการดูแลปรับปรุงยอดค่าบริการให้นะคะ

 

7416 

dtac feedback team