ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม Nokia Lumia: หากลบ Room ข้อมูลที่แบ่งปันใน Room จะเป็นอย่างไร? ตอบ ข้อมูลที่แบ่งปันใน Room เช่น รูปภาพ โน้ต ปฏิทิน จะถูกลบออกจากเครื่องของสมาชิกทุกคนใน Room และจาก SkyDrive
ดูบทความเต็ม