ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม วิธีการให้ศูนย์ Samsung หรือ ซัมซุงแบรนด์ช้อปอัพเดท เฟิร์มแวร์  ตอบ ให้ศูนย์ Samsung หรือ ซัมซุงแบรนด์ช้อป Update Firmware Update Firmware ที่ ศูนย์บริการลูกค้าซัมซุง  หรือ ซัมซุงแบรนด์ช้อป : ทาง Shop Samsung ไม่มี Backup ข้อมูล  ลูกค้าต้อง Backup กับ Computer ผ่านโปรแกรม Kies ผ่านUSB ก่อนให้ทางศูนย์ Samsung Upfirmware    อุปกรณ์ต้องเตรียม Computer เชื่อมต่อ internet  / Wi-Fi หรือ 3G Dowload โปรแกรม Kies จาก www.samsung.com พร้อม install สาย USB สามารถศึกษาข้อมูลวิธี  Backup / Restore และ Up Firmware จาก   http://www.samsung.com/th/support/usefulsoftware/KIESTUTORIAL/JSP  ขั้นตอนการ Up Date Firmware Load โปรแกรม Kies : Computer เชื่อมต่อ internet  จากนั้น Down load โปรแกรม Kies จาก www.samsung.com พร้อม install จนสำเร็จ Backup ข้อมูล : เสียบสาย USB กับ Computer เลือก คลิกชื่อมือถือ ด้านซ้ายมือ 2.1 คลิกปุ่ม  Backup / Restore ด้านบน เลือกข้อมูลที่ต้องการ Backup   (Contact , Music , Photo , VDO)  2.2 กดปุ่ม  Backup  รอจนเสร็จขั้นตอน   เดินทางไป SAMSUNG BRAND SHOP ตามที่ตั้งในสถานที่ดังนี้                                               4. Restore เสียบสาย USB กับ Computer เครื่องที่ Backup ไว้เลือก 4.1 คลิกชื่อมือถือ ด้านซ้ายมือ 4.2 คลิก  Backup / Restore  ด้านบน   กดปุ่ม  Restore 4.3 เลือก File Backup กด Next  >  Start Restore > รอจนเสร็จกดปุ่ม  Complate FAQ ที่เกี่ยวข้อง   วิธีการอัพเดท เฟิร์มแวร์ ตัวเครื่องผ่านโปรแกรม Kies Program ปัญหาเครื่อง 2 SIM ใช้ net ไม่ได้และอาการสัญญาณโทรศัพท์ขาดหาย กรณีแก้ไขปัญหาเครื่อง 2 SIM ตามวิธีแล้ว ไม่สามารถใช้ INTERNET ได้    
ดูบทความเต็ม
คำถาม วิธีการอัพเดท เฟิร์มแวร์ ตัวเครื่องผ่านโปรแกรม Kies Program   ตอบ วิธีผ่านโปรแกรมKies Program : ต้องใช้อุปกรณ์    สำคัญ * อัพเกรดผ่านโปรแกรม Kies จะต้อง Backup ข้อมูล ก่อน UpDate Firmware มิฉะนั้นข้อมูลจะหาย อุปกรณ์ต้องเตรียม Computer เชื่อมต่อ internet  / Wi-Fi หรือ 3G Dowload โปรแกรม Kies จาก www.samsung.com พร้อม install สาย USB  สามารถศึกษาข้อมูลวิธี Backup / Restore และ Up Firmware  จาก  http://www.samsung.com/th/support/usefulsoftware/KIESTUTORIAL/JSP ขั้นตอนการ Up Date Firmware Load โปรแกรม Kies : Computer เชื่อมต่อ internet  จากนั้น Down load โปรแกรม Kies จาก www.samsung.com  พร้อม  install จนสำเร็จ Backup ข้อมูล : เสียบสาย USB กับ Computer เลือก คลิกชื่อมือถือ ด้านซ้ายมือ  2.1 คลิก  Backup / Restore  ด้านบน   เลือกข้อมูลที่ต้องการ  Backup   (Contact , Music , Photo , VDO)   2.2 กดปุ่ม  Backup  รอจนเสร็จขั้นตอน    3. Update Firmware : เลือก Basic information คลิกปุ่ม Firmware Upgrade       4. Computer จะเชื่อมต่อ Internet เพื่อ Load Firmware จาก Server และ Upgrade        มือถือรอจนกว่าขึ้น Firmware  Upgrade Complate   >  กดปุ่ม OK    ​5. Restore  เลือก คลิกชื่อมือถือ ด้านซ้ายมือ      5.1 คลิกปุ่ม  Backup / Restore  ด้านบน   กดปุ่ม  Restore   5.2 เลือก  File Backup กด Next  >  Start Restore >  รอจนเสร็จกดปุ่ม   Complate                                     ระยะเวลาในการทำทั้งหมด 3G ระยะเวลาทั้งหมด จนใช้งานได้ Package ที่เหมาะสมกับการใช้งาน Wi-Fi 45-50   นาที PK Wi-Fi / อยู่ในจุดให้บริการ Wi-Fi 3G 60 นาที หรือ มากกว่า EDGE / 3G unlimited  ** ระยะเวลาอาจจะเร็วหรือช้ากว่านี้ขึ้นกับ 1. ความชำนาญของผู้ใช้ จำนวนข้อมูลที่ Backup และ Restore 2. ความเร็วของ internet ขณะนั้นๆ / ระดับของสัญญาณ 3G 3. ความพร้อมของ Computer /  อุปกรณ์   FAQ ที่เกี่ยวข้อง    วิธีการอัพเดท เฟิร์มแวร์ ตัวเครื่องโดยวิธี FOTA – (Firmware on the air)  วิธีการให้ศูนย์ Samsung หรือ ซัมซุงแบรนด์ช้อปอัพเดท เฟิร์มแวร์   ปัญหาเครื่อง 2 SIM ใช้ net ไม่ได้และอาการสัญญาณโทรศัพท์ขาดหาย    
ดูบทความเต็ม
คำถาม วิธีการอัพเดท เฟิร์มแวร์ ตัวเครื่องโดยวิธี FOTA – (Firmware on the air)  ตอบ วิธี FOTA – (Firmware on the air)                          : เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกไม่ต้องต่อกับ Computer ไม่ต้อง Backup /Restore  อัพเกรด Software จากมือถือผ่านสัญญาณ Wi-Fi  หรือ   3G  ได้เลย     สิ่งที่ต้องเตรียม มือถือมีแบตเตอร์รี่มากกว่า 50% มีสัญญาณ Wi-Fi หรือ 3G ที่เสถียร (แนะนำ Update ผ่าน Wi-Fi) เครื่องที่รูท (ปลด Lock  เครื่อง) ไม่สามารถ  Upgrade ได้ วิธีการ Up Dateเพียง 3 ขั้นตอน : ( ขนาด file Update 16.53 MB) Connect Wi-Fi  หรือ เปิด 3G  ตัวเครื่อง (เหมาะกับผู้ที่มี PK unlimited) เข้าเมนูที่มือถือ กดเมนู   Application >  Setting > About Phone > Software Update > Check for update > Software Update กด Yes                                            เปรียบเทียบเวลา Update Firmware  ขนาด 16.53 MB  3G เวลา Load Firmware ระยะเวลาทั้งหมด จนใช้งานได้ Package ที่เหมาะสมกับการใช้งาน Wi-Fi 3-4 นาที 7-8 นาที PK Wi-Fi / อยู่ในจุดให้บริการ Wi-Fi 3G 6-9 นาที 15-20 นาที EDGE / 3G unlimited  **ระยะเวลาอาจจะเร็วหรือช้ากว่านี้ขึ้นกับจำนวนผู้ใช้งาน, ความเร็วของ internet ขณะนั้นๆ , ระดับของสัญญาณ   และจำนวนข้อมูลในตัวเครื่อง  ** ในการ Update Firmware กรณีทำผ่าน EDGE /3G ควรแนะนำลูกค้าสมัคร   unlimited  internet pack    3. เมื่อ load เสร็จแล้ว กด install โปรแกรม     FAQ ที่เกี่ยวข้อง   วิธีแก้ปัญหาเครื่อง 2 SIM ใช้ net ไม่ได้ โดยทำการ Update Firmware ตัวเครื่อง วิธีการอัพเดท เฟิร์มแวร์ ตัวเครื่องผ่านโปรแกรม Kies Program วิธีการให้ศูนย์ Samsung หรือ ซัมซุงแบรนด์ช้อปอัพเดท เฟิร์มแวร์            
ดูบทความเต็ม
คำถาม วิธีแก้ปัญหาเครื่อง 2 SIM ใช้ net ไม่ได้ โดยทำการ Update Firmware ตัวเครื่อง ตอบ  ●​ ทำการ Up Firmware ตัวเครื่อง ทำได้ 3  วิธี  คือ             4.1 วิธี FOTA – (Firmware on the air) : ทำเองได้ สะดวก ประหยัดเวลา ไม่ต้อง Backup / Restore เครื่อง            4.2 วิธีผ่านโปรแกรม Kies Program :            4.3 ให้ศูนย์ Samsung หรือ ซัมซุงแบรนด์ช้อป  :  FAQ ที่เกี่ยวข้อง   วิธีการอัพเดท เฟิร์มแวร์ ตัวเครื่องโดยวิธี FOTA – (Firmware on the air)  วิธีการอัพเดท เฟิร์มแวร์ ตัวเครื่องผ่านโปรแกรม Kies Program วิธีการให้ศูนย์ Samsung หรือ ซัมซุงแบรนด์ช้อปอัพเดท เฟิร์มแวร์    
ดูบทความเต็ม
คำถาม SIM ที่เปิดอินเตอร์เน็ตขึ้น 4G :  เครื่องที่ซื้อมาข้างกล่องเขียน 4G แต่เมื่อใช้งานเครื่องขึ้น 3G ตลอด ตอบ    
ดูบทความเต็ม
คำถาม วิธีเลือก SIM เพื่อเปิดอินเตอร์เน็ต (แบบที่2 ขั้นสูงสำหรับบางเครื่อง)   ตอบ    
ดูบทความเต็ม
คำถาม วิธีเลือก SIM เพื่อเปิดอินเตอร์เน็ต ( แบบที่ 1 แบบง่ายๆ ) ตอบ    
ดูบทความเต็ม
คำถาม สามารถนำ SD Card ออกจากเครื่อง Joey ได้ทันทีหรือไม่? ตอบ เพื่อเป็นการถนอมการใช้งาน SD Card แนะนำให้หยุดการใช้งานเครื่องก่อน โดยเข้าไปที่ การตั้งค่า ที่เก็บข้อมูล ยกเลิกการเชื่อมต่อ SD Card ( unmount SD Card ) แล้วจึงนำ SD Card ออกจากเครื่อง
ดูบทความเต็ม
คำถาม วิธีชำระเงิน Samsung Galaxy S8 | S8+  ที่ dtac online store   ตอบ หลังจากลูกค้าได้รับ SMS แล้ว จะสามารถกด Link ที่อยู่ใน Message เพื่อเข้ามาชำระเงินได้ในหน้าเว็บไซต์ โดยขั้นตอนการชำระเงิน จะมีรายละเอียดดังนี้   ลูกค้าต้องทำการ Verify การจองโดยกรอก หมายเลขการจอง (Booking No.) และ หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต ที่ใช้ลงทะเบียนกับ Samsung เพื่อ Log-in เข้าสู่ระบบ                                                จากนั้นลูกค้าจะเข้ามาสู่หน้ารายละเอียดการจอง โดยในหน้านี้จะแสดงรุ่น (Samsung S8 หรือ S8+) สี (Midnight Black, Orchid Gray หรือ Maple Gold) ตามที่ลูกค้าได้จองไว้ โดยลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นและสีได้                                              ***เฉพาะลูกค้าที่จอง Samsung Galaxy S8 สี Orchid Gray จะพบ message เพิ่มเติมเรื่องการรับสินค้า โดยจะระบุว่า          ทางบริษัท ไทยซัมซุงอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด มีความจำเป็นต้องขอเลื่อนกำหนดรับ Galaxy S8 สี Orchid Grey               เป็นวันที่ 29 เมษายน 2560 โดยยังคงได้รับ Samsung premium set ตามเงื่อนไขเหมือนเดิม   ถัดมาลูกค้าต้องเลือก Package พร้อมกดสั่งซื้อครับ หลังจากนั้นเข้า Process ตามปกติของ Online store ครับ  4. ลูกค้าสามารถเลือกรับสินค้าที่บ้าน หรือ Service Hall ได้ทุกสาขา    5. การจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อ Samsung Galaxy S8 ล่วงหน้า   ชำระเงินวันนี้ – 27 (เที่ยงวัน) เมษายน 2560 : จัดส่งถึงบ้าน หรือพร้อมรับที่ดีแทคฮอลล์ วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ชำระเงินวันที่ 27 (เที่ยงวัน) - 30 เมษายน 2560 (เที่ยงคืน) :  จัดส่งถึงบ้าน หรือพร้อมรับที่ดีแทคฮอลล์ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 สำหรับ Samsung Galaxy S8 สี Orchid Gray ลูกค้าที่ชำระเงินวันนี้ – 27 (เที่ยงวัน) เมษายน 2560 :  จัดส่งถึงบ้านหรือพร้อมรับที่ดีแทคฮอลล์ วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560   FAQ ที่เกี่ยวข้อง    จะเริ่มจัดส่งเครื่อง Samsung Galaxy S8 | S8+ วันใด สามารถเปลี่ยน รุ่น/สี Samsung Galaxy S8 ที่จองไว้ ได้หรือไม่         หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ การจอง Samsung Galaxy S8 | S8+ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยโพสต์คำถามที่นี่ dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ หรืออ่านวิธีการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผ่าน dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ ได้ ที่นี่  
ดูบทความเต็ม
คำถาม สำหรับวันนัดรับสินค้าที่ดีแทคฮอลล์ให้ผู้อื่นไปรับเครื่อง Samsung Galaxy S8 | S8+  แทนผู้สั่งซื้อได้หรือไม่  ตอบ หากในวันนัดรับสินค้าลูกค้าไม่สะดวกไปรับสินค้าด้วยตัวเอง ลูกค้าสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับสินค้าแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสาร ประกอบด้วย…คือสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองพร้อมใบมอบอำนาจระบุชื่อผู้มารับแทนพร้อมเซ็นต์กำกับ และผู้ที่มารับเครื่องแทนต้องนำสำเนาบัตรประชาชนตัวเองมาประกอบด้วย   หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ การจอง Samsung Galaxy S8 | S8+ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยโพสต์คำถามที่นี่ dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ หรืออ่านวิธีการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผ่าน dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ ได้ ที่นี่    
ดูบทความเต็ม
คำถาม สามารถเปลี่ยนสาขาดีแทคฮอลล์ในการรับ Samsung Galaxy S8 | S8+ ได้หรือเปล่า  ตอบ ไม่สามารถเปลี่ยนได้    หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ การจอง Samsung Galaxy S8 | S8+ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยโพสต์คำถามที่นี่ dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ หรืออ่านวิธีการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผ่าน dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ ได้ ที่นี่
ดูบทความเต็ม
คำถาม ไม่ได้ sms ยืนยันการส่ง Samsung Galaxy S8 | S8+ ติดต่อได้ที่ใด ตอบ Samsung call center โทร 0-2689-3233    หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ การจอง Samsung Galaxy S8 | S8+ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยโพสต์คำถามที่นี่ dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ หรืออ่านวิธีการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผ่าน dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ ได้ ที่นี่    
ดูบทความเต็ม
คำถาม จะเริ่มจัดส่งเครื่อง Samsung Galaxy S8 | S8+ วันใด  ตอบ ลูกค้าที่จองซื้อ Samsung Galaxy S8 | S8+ และชำระเงินผ่าน dtac I online store ภายในวันที่ 26 ก่อน 12.00 น. จะได้รับเครื่องภายในวันที่ 28 เมษายน   ลูกค้าที่จองซื้อ Samsung Galaxy S8 | S8+ และเลือกชำระเงินผ่านศูนย์บริการดีแทค สามารถไปรับเครื่องพร้อมชำระค่าเครื่องที่ศูนย์บริการดีแทคที่ลงทะเบียนจองไว้เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 เมษายน 2560   หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ การจอง Samsung Galaxy S8 | S8+ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยโพสต์คำถามที่นี่ dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ หรืออ่านวิธีการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผ่าน dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ ได้ ที่นี่    
ดูบทความเต็ม
คำถาม วิธีการรับโบนัส ! ส่วนลดค่าบริการเพิ่ม 2,400 บาทจากซื้อ Samsung Galaxy S8 | S8+ พร้อมแพ็กเกจ Super 4G Unlimited   ตอบ เมื่อสมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 บาทขึ้นไป แจ้งทางสาขาเมื่อสาขาสมัครแพ็กเกจหรือเช็คแล้วว่ามีแพ็กเกจขั้นต่ำถูกต้อง สาขาจะดำเนินการสมัครส่วนลดให้   หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ การจอง Samsung Galaxy S8 | S8+ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยโพสต์คำถามที่นี่ dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ หรืออ่านวิธีการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผ่าน dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ ได้ ที่นี่  
ดูบทความเต็ม
คำถาม ณ วันรับ Samsung Galaxy S8 | S8+ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ตอบ สำเนาบัตรประชาชนของผู้จองพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง (มอบอำนาจรับสิทธิ์ได้)   หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ การจอง Samsung Galaxy S8 | S8+ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยโพสต์คำถามที่นี่ dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ หรืออ่านวิธีการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผ่าน dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ ได้ ที่นี่
ดูบทความเต็ม
คำถาม หลังจากแจ้งจุดรับ  Samsung Galaxy S8 | S8+  แล้ว ตอนหลังต้องการเปลี่ยนจุดรับ สินค้า สามารถเปลี่ยนได้หรือไม่  ตอบ   สำหรับลูกค้าที่จองซื้อเครื่องและชำระค่าเครื่องที่ศูนย์บริการดีแทค :  สามารถเปลี่ยนได้   สำหรับลูกค้าที่จองซื้อเครื่องและชำระค่าเครื่องผ่านทาง dtac I online store :  ลูกค้าสามารถเปลี่ยนที่จัดส่งได้ โดยส่งเลขที่คำสั่งซื้อ พร้อมระบุรายละเอียดการสั่งซื้อและจุดรับสินค้าใหม่มาที่ >> Onlinestore@dtac.co.th   หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ การจอง Samsung Galaxy S8 | S8+ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยโพสต์คำถามที่นี่ dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ หรืออ่านวิธีการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผ่าน dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ ได้ ที่นี่         
ดูบทความเต็ม
คำถาม ทำไมแอพพลิเคชั่นที่เคยลงไปในเครื่อง Joey หายไปจากเครื่อง? ตอบ สาเหตุที่แอพพลิเคชั่นที่เคยลงไว้ในเครื่อง Joey หายไป เนื่องจากแอพพลิเคชั่นนั้นอยู่ใน SD Card แนะนำให้ตรวจสอบ SD Card ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่
ดูบทความเต็ม
คำถาม สั่ง Samsung Galaxy S8|S8+ ทาง dtac  online store มีค่าใช่จ่ายในจัดส่งสินค้าเพิ่มเติมหรือไม่  ตอบ ไม่มีค่าจัดส่งเพิ่มเติมครับ   หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ การจอง Samsung Galaxy S8 | S8+ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยโพสต์คำถามที่นี่ dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ หรืออ่านวิธีการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผ่าน dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ ได้ ที่นี่  
ดูบทความเต็ม
คำถาม Wireless Charging การชาร์จแบบไร้สาย Samsung Galaxy S8 | S8+  มีแถมในกล่องหรือต้องซื้อแยก  ตอบ ลูกค้าจะได้รับ Wireless Charger ฟรี !!    หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ การจอง Samsung Galaxy S8 | S8+ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยโพสต์คำถามที่นี่ dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ หรืออ่านวิธีการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผ่าน dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ ได้ ที่นี่    
ดูบทความเต็ม
คำถาม Samsung Galaxy S8|S8+  สามารถใส่ 2 sim แบบใด sim 1 4G /3G  + Sim 2 3G /2G หรือเปล่า ตอบ Samsung Galaxy S8|S8+  สามารถใส่ 2 sim ได้ทั้ง 2 แบบครับ   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   อยากทราบเงื่อนไขการประกันตัวเครื่อง Samsung Galaxy S8 | S8+   หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ การจอง Samsung Galaxy S8 | S8+ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยโพสต์คำถามที่นี่ dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ หรืออ่านวิธีการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผ่าน dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ ได้ ที่นี่  
ดูบทความเต็ม