ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม Windows Phone 8: การซื้อ Application สามารถใช้ Account ร่วมกับเครื่องอื่นได้หรือไม่? ตอบ สามารถใช้ Account ร่วมกันได้สูงสุด 5 เครื่อง หากต้องการใช้งานเครื่องที่ 6 ต้องทำการปลดสิทธ์เครื่องเก่าก่อน โดยเลือก Reset Your Phone และข้อมูลในเครื่องนั้นจะถูกลบออกทั้งหมด
ดูบทความเต็ม