ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
ใช้ Smart Switch ย้ายแอปที่ซื้อไว้ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับประเภทของ OS และกฎการใช้แอปนั้นๆ กรณี Android บางแอปอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่ หรือ ซื้อใหม่อีกครั้ง และสามารถโอนย้ายทั้งหมดได้ในครั้งเดียว    กรณี iOS ผู้ใช้จำเป็นต้องเลือกแอป ที่จะย้ายและซื้อแอปใหม่
ดูบทความเต็ม
ใช้ Smart Switch ย้ายข้อมูลที่เก็บใน secure folder ได้หรือไม่ ไม่สามารถทำได้ ผู้ใช้ต้องย้ายข้อมูลออกจาก Secure Folder มาไว้ที่ Home screen ก่อนเสมอ
ดูบทความเต็ม
ใช้ Smart Switch ย้ายข้อมูลที่เก็บใน Micro SD? ทำได้ สามารถย้ายข้อมูลจาก Micro SD ไปไว้ที่ Samsung Galaxy เครื่องใหม่ได้
ดูบทความเต็ม
ใช้ Smart Switch ย้ายข้อมูล ความจุ 128 GB จากเครื่องเดิมไป Galaxy เครื่องใหม่ ความจุ 64 GB ได้หรือไม่   ไม่สามารถทำได้ ยกเว้นใส่ Micro SD เพิ่มความจุหรือ backup ผ่าน Smart Switch PC และเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการย้ายภายหลัง
ดูบทความเต็ม