ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม ถ้าต้องการย้ายข้อมูลผู้ติดต่อจากโปรแกรม Outlook ในคอมพิวเตอร์ไปยัง Samsung Galaxy SIII ต้องทำอย่างไร? ตอบ   ดูวิธีการย้ายรายชื่อจาก Outlook ไปยัง Samsung Galaxy SIII จากวีดีโอข้างบนนี้ หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ โดยก่อนอื่นคุณต้องเข้าไปยังเว็บไซต์ http://www.samsung.com/th/ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Kies ที่ใช้สำหรับถ่ายโอนข้อมูลลงไว้ที่คอมพิวเตอร์ของคุณก่อน   ขั้นตอนการย้ายข้อมูล   1. เปิดโปรแกรม Kies ที่ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วต่อสาย Samsung Galaxy SIII เข้ากับเครื่อง   2. เมื่อต่อสายแล้ว ที่ด้านซ้ายของหน้าจอจะมีแถบ Connected Devices (อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ) คอมพิวเตอร์จะโชว์ชื่อของ Samsung Galaxy SIII ให้กดเลือก   3. กดที่เมนูแถบบาร์ด้านบนที่คำว่า Sync (ซิงค์) แล้วเลือกที่ ข้อมูลส่วนตัว   4. ในหัวข้อ ข้อมูลส่วนตัว จะแสดงรายละเอียดให้คุณเลือกว่าต้องการซิงค์ข้อมูลอะไรบ้าง กดเลือก Sync Contacts with Outlook (ซิงค์รายชื่อกับ) จากนั้นเลือก Outlook แล้วกด Sync (ซิงค์) และรอให้โปรแกรมซิงค์จนเสร็จ โปรแกรมจะถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยังมือถือ แค่นี้คุณก็จะมีรายชื่อผู้ติดต่อเหมือน Outlook ในมือถือ Samsung Galaxy SIII ของคุณ
ดูบทความเต็ม