ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม จะอัพเดตเวอร์ชั่นของ dtac phone Lion 5.0 HD ได้อย่างไร? ตอบ สามารถอัพเดตเวอร์ชั่นของ dtac phone Lion 5.0 HD ได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้   1. เลือก “เมนู“   2. เลือก “Setting“   3. เลือก “About phone”   4. เลือก “Wireless update”   5. เลือก “Download”   6. เลือก “Update now”   7. รอการติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่ ประมาณ 2-3 นาที   แนะนำ ระหว่างการอัพเดตการทำงานอื่น ๆ จะใช้งานไม่ได้ จะใช้เวลา 2-3 นาที กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแบตเตอรี่เพียงพอ
ดูบทความเต็ม
คำถาม เช็คเวอร์ชั่นของเครื่อง dtac Phon Lion 5.0 HD ได้อย่างไร? ตอบ สามารถเช็คเวอร์ชั่นของ dtac Phon Lion 5.0 HD ได้ด้วยขั้นตอน ดังนี้   1. เลือก “เมนู“   2. เลือก “Setting“   3. เลือก “About phone”   4. เลือก “Wireless update”   5. เลือก “Check for update”   6. รอการตรวจสอบการอัพเดตเวอร์ชั่นสักครู่   7. หากเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด หน้าจอจะแสดงผล “Your system is currently up to date”
ดูบทความเต็ม