ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม iPhone 6 รองรับ 3G speed เท่าใด ? ตอบ รองรับการดาวน์โหลดสูงสุด 42 Mbps ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
ดูบทความเต็ม