ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม iPhone 5 รองรับ 3G ความถี่ใดบ้าง? ตอบ รองรับทุกค่ายในประเทศไทยทั้งความถี่ 850, 900 และ 2100MHz
ดูบทความเต็ม