ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม โทรศัพท์หาย ต้องการตรวจเลข  IMEI ตอบ หากต้องการตรวจสอบการใช้งาน IMEI ว่าใส่กับซิมการ์ดดีแทคหมายเลขใด พื้นที่ไหน แนะนำให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจออกเอกสาร และประสานงานกับฝ่ายกฎหมายของดีแทคให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายดังนี้ - ติดต่อแจ้งความเพื่อขอจัดทำหนังสือหมายเรียกพยานเอกสาร ระบุถึงพฤติการณ์ของคดีด้วย ว่ามีความเป็นมาอย่างไร หมายเลขโทรศัพท์เกี่ยวข้องอย่างไร - สำเนาบัตรข้าราชการของพนักงานสอบสวน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาบัตร - ใบแจ้งความและหนังสือขอความร่วมมือ (ตราครุฑ) ขอตรวจสอบเครื่องโทรศัพท์ (IMEI) ระบุหมายเลข IMEI 15 หลัก ให้ชัดเจนจากพนักงานสอบสวน   >> สถานที่ดำเนินการติดต่อ - ให้จัดส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ " ฝ่ายกฎหมาย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 Zone C ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330" - แต่หากไม่สะดวกจริงๆ สามารถยื่นเอกสารที่ dtac hall (ไม่รวม Dtac Shop) เพื่อประสานงานนำส่งให้ หากทาง ฝ่ายกฎหมายได้รับข้อมูลแล้ว จะมีการตรวจสอบและแจ้งข้อมูลให้ทราบอีกครั้งค่ะ - เมื่อฝ่ายกฏหมายดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะทำหนังสือแจ้งไปยังพนักงานสอบสวนโดยตรง - ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2-3 สัปดาห์  
ดูบทความเต็ม