ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม Samsung Galaxy Note 8 มีโหมดการใช้งานอะไรเด่นบ้าง? ตอบ Samsung Galaxy Note 8 โดดเด่นด้วยโหมด   • Reader Hub ช่วยให้คุณอ่านข้อความต่าง ๆ บนหน้าจอได้อย่างสบายตาในทุกสภาพแสง สามารถปรับความสว่าง โทนสี และแสง ที่เหมาะสม ให้ความรู้สึกเหมือนการอ่านบนกระดาษจริง   • Multi Window ช่วยให้คุณโทรพร้อมกับการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ในเวลาเดียวกัน เช่น การจดบันทึก ค้นหาเส้นทาง เช็คอีเมล หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต   • Blocking Mode ที่ช่วยบล็อกการแจ้งเตือนต่าง ๆ หรือเลือกรับสาย กรณีที่คุณต้องการความเป็นส่วนตัว โดยจะสามารถควบคุมไม่ให้แสดงการแจ้งเตือนผ่านทางหน้าจอ หรือแสดงการตั้งปลุกได้
ดูบทความเต็ม