ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม จุดเด่นของ dtac Phone Joey คืออะไร? ตอบ จุดเด่นของ คือ แบตเตอรี่ 1700 mAh ทนทาน คุยได้นาน 11 ชม. แรงด้วยระบบประมวลผล 1.0 GHz จาก Qualcomm® Snapdragon™ processor Fashionable ID design สัมผัสความเร็ว 3G บนโครงข่ายใหม่ dtac Network ความเร็วดาวน์โหลด 7.2 Mbps อัพโหลด 5.76 Mbps แชร์ Wi-Fi 3G Hotspot ได้
ดูบทความเต็ม
คำถาม จะอัพเดตเวอร์ชั่นของ dtac phone Lion 5.0 HD ได้อย่างไร? ตอบ สามารถอัพเดตเวอร์ชั่นของ dtac phone Lion 5.0 HD ได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้   1. เลือก “เมนู“   2. เลือก “Setting“   3. เลือก “About phone”   4. เลือก “Wireless update”   5. เลือก “Download”   6. เลือก “Update now”   7. รอการติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่ ประมาณ 2-3 นาที   แนะนำ ระหว่างการอัพเดตการทำงานอื่น ๆ จะใช้งานไม่ได้ จะใช้เวลา 2-3 นาที กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแบตเตอรี่เพียงพอ
ดูบทความเต็ม