ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม เช็คเวอร์ชั่นของเครื่อง dtac Phon Lion 5.0 HD ได้อย่างไร? ตอบ สามารถเช็คเวอร์ชั่นของ dtac Phon Lion 5.0 HD ได้ด้วยขั้นตอน ดังนี้   1. เลือก “เมนู“   2. เลือก “Setting“   3. เลือก “About phone”   4. เลือก “Wireless update”   5. เลือก “Check for update”   6. รอการตรวจสอบการอัพเดตเวอร์ชั่นสักครู่   7. หากเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด หน้าจอจะแสดงผล “Your system is currently up to date”
ดูบทความเต็ม