ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม สามารถตรวจสอบยอดและวันคงเหลือ Aircard 3G Speedy 21 Mbps ได้อย่างไร? ตอบ   คุณสามารถตรวจสอบยอดและวันคงเหลือของอินเทอร์เน็ตบน Aircard Speedy 21 Mbps ได้โดยทำตามวีดีโอข้างบนนี้ หรือทำตามขั้นตอนด้านล่าง   1. เสียบ Aircard Speedy 21 Mbps เข้ากับคอมพิวเตอร์   2. เปิด browser ขึ้นมาแล้วพิมพ์ตัวเลข 192.168.1.1 ที่ช่องใส่ address   3. คุณจะเห็นไอคอน dtac Service และ Happy Service ถ้าคุณใช้อินเทอร์เน็ตแบบรายเดือน คลิกเลือกที่ dtac Service แต่ถ้าคุณใช้แบบเติมเงิน คลิกที่ Happy Service   4. เมื่อคลิกเลือกแล้ว คุณก็จะเห็นยอดเงินคงเหลือ และวันที่หมดอายุ   5. ถ้าจะเช็คยอดอินเทอร์เน็ตคงเหลือ ให้เลื่อนหน้าจอลงมาแล้วคุณจะเห็น หรือ Check dtac Internet Balance หรือ Check Happy Internet Balance ให้กดเลือกภาษาและรอให้ระบบดำเนินการเสร็จ   6. จากนั้นคลิกที่เมนู Messages คุณจะเห็นข้อความที่ระบบส่งมาแจ้งว่าคุณมีอินเทอร์เน็ตเหลือเท่าไหร่ และสามารถใช้งานได้ถึงเมื่อไหร่    
ดูบทความเต็ม