ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม โทรศัพท์มือถือหน้าจอแตก ตอบ นำเครื่อง และบัตรประชาชน ติดต่อที่ สำนักงานบริการ หรือ dtac shop เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ดูเครื่องและพิจารณาอาการอีกครั้ง สามารถตรวจสอบสาขาที่ให้บริการสำนักงานบริการดีแทค(ดีแทคฮอลล์) ได้ผ่าน http://www.dtac.co.th/help/store-locations.html
ดูบทความเต็ม