คำถาม

iPhone 5: iPhone 5 รองรับการทำงานของ ATM SIM หรือไม่?

ตอบ

ปัจจุบันยังไม่มีบริการ ATM SIM บนนาโนซิม ซึ่ง iPhone 5 ใช้ซิมแบบนาโนซิมเท่านั้น จึงยังไม่สามารถใช้บริการได้

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 11:16
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง