คำถาม

iPhone 5: สาย USB แบบเดิมที่ใช้ iPhone รุ่นต่าง ๆ นำมาใช้กับ iPhone 5 ได้หรือไม่?

ตอบ

สาย USB แบบเก่าจะไม่สามารถใช้กับ iPhone 5 ได้ ต้องมี Adapter มาต่อเพิ่ม

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎23-09-2014 10:26
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง