คำถาม

iPhone 5: มี ไมโครซิม หรือ ซิมใหญ่ สามารถนำมาตัดเป็น นาโนซิม เพื่อใช้กับ iPhone 5 ได้หรือไม่?

ตอบ

ไม่แนะนำ เพราะนาโนซิมเป็นซิมที่บางกว่า ในการนำซิมตัดมาใช้งานอาจทำให้ติดในเครื่องและไม่สามารถนำซิมออกมาได้

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 11:25
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง