คำถาม

iPhone: สามารถปิดเปิดสัญญาณอินเตอร์เน็ตด้วยตนเองได้อย่างไร

ตอบ

1. ผ่านระบบตอบรับอัติโนมัติ โทร*1004 ไม่มีค่าใช้จ่าย

2. โทร *104*71# เพื่อเปิดการใช้บริการและ *104*72# เพื่อปิดการใช้บริการ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. ปิดเครื่อง iPhone OS 4 ขึ้นไปผ่านเมนูเครื่อง เลือกSettings (การตั้งค่า) General (ทั่วไป) Network (เครือข่าย) Cellular Data OFF /On (ปิด/เปิด)

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 10:02
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง