คำถาม

iPhone: กรณีลูกค้าที่ใช้แพ็คกเกจ iPhone ขนาด S M L อยู่ แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นแพ็คเกจเป็นขนาดอื่น?

ตอบ

กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนจากแพ็คเกจ iPhone ขนาด S-M , S-L หรือ M-L สามารถทำการเปลี่ยนแพ็คเกจได้ ผ่านทางช่องทาง

  • 1678 dtac call center
  • dtac center
  • Service Hall

กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนจากแพ็คเกจ iPhone ขนาด L-M , L-S หรือ M-S ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแพ็คเกจได้

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 11:48
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง