คำถาม

iPhone: กรณีรับสิทธิ์แพ็กเกจ iPhone ไปแล้ว สามารถยกเลิกแพ็กเกจ iPhone เพื่อไปสมัครแพ็กเกจหรือ ยกเลิกบริการ หรือเปลี่ยน Post to Pre ได้ภายใน 2 รอบบิลได้หรือไม่?

ตอบ

หากลูกค้าเปลี่ยนแพ็กเกจหรือยกเลิกบริการ หรือเปลี่ยน Post to Pre ลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนต่างค่าตัวเครื่องที่สำนักงานบริการ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 09:48
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง