คำถาม

iOS 6 สามารถแสดง Traffic บน Apple Maps ได้หรือไม่?

ตอบ

Traffic ใน Apple Maps ปัจจุบัน ยังไม่สามารถแสดงใน Version นี้ได้

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎23-09-2014 10:43
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง