คำถาม

iOS 6 มี Feature มากขึ้น จะส่งผลให้กิน Battery มากขึ้นหรือไม่?

ตอบ

ไม่แตกต่างจาก iOS เดิม

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 08:42
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง