คำถาม

Windows Phone 8: เราสามารถลบอีเมลหลักที่ผูกไว้กับเครื่องได้หรือไม่?

ตอบ

ไม่ได้ ต้องทำการล้างเครื่องเท่านั้น (ข้อมูลทุกอย่างจะหายหมด) โดยผ่านเมนู Settings ; About ; Reset Your Phone

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 09:34
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง