คำถาม

Windows Phone 8: หากต้องการสำรองข้อมูล ต้องทำอย่างไร?

ตอบ

เข้าไปที่ Settings ; Backup จากนั้นตั้งค่าในแต่ละหัวข้อ เช่น

- App List+Settings (Internet Explorer Favorites รายการแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้ การตั้งค่าส่วนใหญ่)

- Text Messages (ข้อความ SMS และ MMS)

- Photos + Videos

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 09:06
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง