คำถาม

Windows Phone 8 สามารถอัพเดตเฟิร์มแวร์ได้อย่างไร?

ตอบ

วิธีการอัพเดตแบบอัตโนมัติ

1. เปิด App List จากนั้นเลือก Settings ; Phone Update

2. แตะ Automatically download updates if my data settings allow it

 

วิธีการอัพเดตด้วยตนเอง

1. เปิด App List จากนั้นเลือก Settings ; Phone Update

2. แตะ Check for Updates

3. หากมีเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ ให้แตะ Download เพื่อทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ จากนั้นแตะ Install ; Show Details ; Install เครื่องจะทำการเริ่มต้นและติดตั้งเฟิร์มแวร์ตัวใหม่

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 10:33
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง