คำถาม

Windows Phone 8 มีวิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นอย่างไร?

ตอบ

เปิด App List จากนั้นเข้าไปที่ Settings ; About ; More Information

หัวข้อ Software จะบอกว่าเป็น Windows Phone รุ่นอะไร เช่น Windows Phone 8.0 ส่วน OS Version จะระบุรายละเอียดของเวอร์ชันเฟิร์มแวร์

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 10:35
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง