คำถาม

Windows Phone 8: คุณสมบัติใหม่ด้านซอฟต์แวร์ของ Windows Phone 8 มีอะไรบ้าง?

ตอบ

คุณสมบัติใหม่ ได้แก่

 • เราสามารถปรับ Live Tile ให้มีขนาดเล็ก / กลาง / ใหญ่ ได้
 • มีการผนวกข้อความ SMS, Facebook Message และ Facebook Post เข้าไปใน People Hub
 • รองรับการทำงานแบบแท็บใน IE10
 • รองรับ HTML5 ได้ดีขึ้น รวมไปถึงสามารถ Pin Web App หรือบางส่วนของ Web App บน Start Screen
 • รองรับการจับภาพหน้าจอโดยกดปุ่ม Home+Power
 • สามารถทำการแชร์ข้อมูลผ่านทางอีเมล ข้อความ เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ Cloud Storage ได้โดยง่าย
 • กล้องรองรับการถ่ายเพื่อการซูมภาพแทนที่จะใช้แถบซูมแบบเดียว
 • อัพโหลดภาพความละเอียดดั้งเดิมขึ้นบน SkyDrive โดยอัตโนมัติ
 • ผนวกการทำงานเข้ากับ Skype
 • รองรับภาษาไทย
 • สนับสนุนการเข้ารหัสและ DRM อย่างเต็มรูปแบบ
 • รองรับการอัพเดตผ่าน Over the Air
ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 09:37
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง