คำถาม

Windows Phone 8: การใช้งาน Find My Phone ในครั้งแรก ต้องทำอย่างไร?

ตอบ

- ต้องเปิด Find My Phone ไว้ (เมนู Settings ; Find my Phone)

- ต้องมีการตั้งค่าอีเมล Microsoft บนตัวเครื่อง

- ต้องเปิด Location Service บนเครื่อง

- ต้องมีการใส่ SIM Card ไว้บนเครื่อง

- เปิดเว็บ http://www.windowsphone.com บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เลือกโทรศัพท์ตรงมุมบนขวา จากนั้นคลิก Find My Phone แล้วทำตามขั้นตอนที่แสดง

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 11:29
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง