คำถาม

Windows Phone 8: การซื้อ Application สามารถใช้ Account ร่วมกับเครื่องอื่นได้หรือไม่?

ตอบ

สามารถใช้ Account ร่วมกันได้สูงสุด 5 เครื่อง หากต้องการใช้งานเครื่องที่ 6 ต้องทำการปลดสิทธ์เครื่องเก่าก่อน โดยเลือก Reset Your Phone และข้อมูลในเครื่องนั้นจะถูกลบออกทั้งหมด

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎23-09-2014 06:03
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง