คำถาม

Samsung Galaxy Note 8 มีหน่วยความจำในเครื่องเท่าไร?

ตอบ

Samsung Galaxy Note 8 มีหน่วยความจำในตัวเครื่องขนาด 16 GB และสามารถเพิ่ม SD Card ได้สูงสุดถึง 64 GB

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 10:27
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง