คำถาม

Password ของเครื่อง Mousey คืออะไร?

ตอบ

Password ของ Mousey สามารถใส่ค่าตั้งต้นเป็น 1234 และเปลี่ยน Password ได้ใหม่โดยไปที่ ค่าติดตั้ง (Settings) การตั้งค่าความปลอดภัย (Security settings) ระบบป้องกันโทรศัพท์ (Phone security) เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change password)

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 08:23
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง