คำถาม

Passbook ที่มาพร้อมกับ iOS 6 ใช้ทำอะไร และสามารถใช้ได้หรือยัง?

ตอบ

Passbook เป็น application ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น บัตรส่วนลด ตั๋วหนัง หรือตั๋วโดยสาร ปัจจุบันยังไม่มีผู้ให้บริการในประเทศไทย

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎23-09-2014 10:44
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง