คำถาม

Mousey ต้องใช้ SIM อะไร?

ตอบ

Mousey ใช้ซิมปกติ (Mini SIM)

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 11:40
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง