คำถาม

Maps 3D View ของ iOS 6 ในประเทศไทยจะใช้ได้เลยหรือไม่ และใช้กับเครื่องรุ่นใดของ Apple ได้บ้าง?

ตอบ

ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่รองรับการแสดงผลแบบ 3D เครื่องที่สามารถใช้งาน Maps 3D View ได้แก่ iPad 2, the new iPad, iPhone 4s

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 08:46
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง